แชร์บทความนี้

วิธีวัดตัว เขียนแพทเทริ์น และ เย็บ เสื้อเชิ๊ต มีระบาย แต่งรังดุมงานปัก

วิธีวัดตัว เขียนแพทเทริ์น และ เย็บ เสื้อเชิ๊ต มีระบาย แต่งรังดุมงานปัก

จากคราวที่แล้ว อ้อนได้สอนเย็บชุดเอี๊ยมไปแล้ว วันนี้อ้อนมีวิธีวัดตัว เขียนแพทเทริ์น ไปจนถึงการเย็บเสื้อเชิ๊ตมีระบาย แต่งรังดุมเกร๋ๆ ด้วยงานปักตกแต่งรังดุม ตามในแบบที่อ้อนใส่มาฝากค่ะ เราจะเริ่มจากวิธีการวัดตัวกันก่อนเลยค่ะ

วิธีวัดตัว ก็เหมือนเดิมตามนี้เลยค่ะ
วัดตัว

วิธีวัดตัว ก็เหมือนเดิมตามนี้เลยค่ะ

จากนั้นทำการสร้างแพทเทริ์นพื้นฐานทุกครั้งก่อนการสร้างแพทเทริ์นตามแบบที่ต้องการค่ะ

จากนั้นทำการสร้างแพทเทริ์นพื้นฐานทุกครั้งก่อนการสร้างแพทเทริ์นตามแบบที่ต้องการค่ะ สร้างตามภาพเลยค่ะ

วาดสัดส่วนคอ

วัดจากจุดที่ 4  ลงมา 5 cm และวัดจากจุดที่ 5 ออกไปด้านข้าง 2 cm แล้วตีเส้นโค้งจากจุดที่ 4 ไปหาจุดที่ 5 ตามภาพ (สำหรับคนที่จะติดกระดุมคอเสื้อด้วย)

วาดแพทเทริ์นตัวเสื้อ ชิ้นหน้า-หลัง

แพทเทริ์น
นำกระดาษลอกลายกลิ้งแพทเทริ์นชิ้นหลัง

จากนั้นใช้กระดาษก๊อบปี้ และตัวกลิ้งผ้า กลิ้งลอกลายแพทเทริ์นชิ้นหลังออกมาค่ะ

จากนั้นนำแพทเทริ์นชิ้นหน้าและชิ้นหลังมาต่อกัน โดยที่ตำแหน่งต่างๆต้องตรงกันพอดี

จากนั้นนำแพทเทริ์นชิ้นหน้าและชิ้นหลังมาต่อกัน โดยที่ตำแหน่งต่างๆต้องตรงกันพอดี ตามภาพค่ะ จากนั้นจึงวาดส่วนสาบเสื้อ และแต่งช่วงชายเสื้อ

ปรับแพทเทริ์นชายเสื้อ ให้ได้ความโค้งยาวที่ต้องการ และต่อกันได้พอดี

ปรับแพทเทริ์นชายเสื้อ ให้ได้ความโค้งยาวที่ต้องการ และต่อกันได้พอดี เป็นความยาวที่ยังไม่รวมระบายค่ะ

วาดแพทเทริ์นแขนเสื้อ

นำกระดาษเขียนแพทเทริ์น มาพับครึ่งให้เกิดสันทบ แล้ววาดเส้นสันทบตามนี้ค่ะ เนื่องจากชายเสื้อที่เราจะทำเป็นแบบระบาย เราจึงต้องวาดแพทเทริ์นเป็บแบบที่ 2 ค่ะ

นำกระดาษเขียนแพทเทริ์น มาพับครึ่งให้เกิดสันทบ แล้ววาดเส้นสันทบตามนี้ค่ะ เนื่องจากชายเสื้อที่เราจะทำเป็นแบบระบาย เราจึงต้องวาดแพทเทริ์นเป็บแบบที่ 2 ค่ะ

แ
นำกระดาษลอกลายและที่กลิ้งมาลอกลายอีกครึ่งหนึ่งของแขนเสื้อ

นำกระดาษลอกลายและที่กลิ้งมาลอกลายอีกครึ่งหนึ่งของแขนเสื้อ

1 เป็นจุดเริ่มต้น ตีฉาก 2 ทาง แกน x แกน y

1- 2 เท่ากับความยาวแขนที่ต้องการ

1- 3 เท่ากับ 10 cm.

1- 4 เท่ากับ รอบวงแขนหน้า
บวกรอบวงแขนหลัง ลบ 2.5 cm หาร 2
ตีเส้นเฉียงจาก 1 ออกไป ตัดกับเส้นฉาก
จุดที่ 3

จุดที่ 5 แบ่งครึ่ง 1-4ตีฉากออก 0.5 cm.

จุดที่ 7 แบ่งครึ่ง 4-5 ตีฉากเข้า 0.5 cm.

จุดที่ 6 แบ่งครึ่ง 1-5 ตีฉากออก 1.5 cm.
แล้วโค้งหัวแขน

2-8 เท่ากับ รอบปลายแขน บวกหลวม หาร 2
ตีเส้นฉียงจาก 8-4

เขียนแพทเทริ์นปกเสื้อ

การสร้างปกเชิ๊ต
การสร้างปกเชิ๊ต
การสร้างปกเชิ๊ต
การสร้างปกเชิ๊ต

นำกระดาาเขียนแพทเทริ์น มาพับให้เกิดสันทบ แล้วเขียนแพทเทริ์นตามขั้นตอนตามภาพ

1-2 เท่ากับ คอหน้า+คอหลัง ในแบบ
1-3 เท่ากับ 2.5 cm ขีดเส้นฉากขึ้นจากจุดที่ 1,2,3
2-4 เท่ากับ 2.5-3 cm.
3-5 เท่ากับ ระยะ 2-4
1-6 เท่ากับ 1 cm. โค้งเส้นจากฐานปก 2-6 cm
5-7 เท่ากับ 2 cm. ขีดเส้น 6-7 ต่อกัน
4-8 เท่ากับ 1.5 – 2cm. โค้งเส้นจาด 8-5
8-9 เท่ากับ 4,4.5 cm หรือให้กว้างกว่าฐานปก 1 cm
5-10 เท่ากับ 5-8 cm เป็นความกว้างปก ให้เล็กหรือใหญ่ ได้ตามสมัยนิยม
10-11 เท่ากับ 1-3 cm.

จะได้แพทเทริ์นครึ่งหนึ่งของปกคอเสื้อ จากนั้นนำกระดาษลอกลายและลูกกลิ้งมากลิ้งแพทเทริ์นให้ได้อีกครึ่งหนึ่ง ตามภาพค่ะ

ตัดแพทเทริ์นออกมาจะได้ตามนี้ค่ะ

ตัดแพทเทริ์นออกมาจะได้ตามนี้ค่ะ

การวางแพทเทริ์นบนผ้า

พับทบครึ่งผ้าตามยาว ด้านผิดประกบกัน ให้เกิดสันทบ แล้วจัดการวางแพทเทริ์นบนผ้าตามภาพค่ะ โดยวางใก้แพทเทริ์นเสื้อชิ้นหลัง อยู่ตรงสันทบพอดี ใช้เข็มหมุดกลัดยึดไว้
การวางผ้า

พับทบครึ่งผ้าตามยาว ด้านผิดประกบกัน ให้เกิดสันทบ แล้วจัดการวางแพทเทริ์นบนผ้าตามภาพค่ะ โดยวางใก้แพทเทริ์นเสื้อชิ้นหลัง อยู่ตรงสันทบพอดี ใช้เข็มหมุดกลัดยึดไว้

กลิ้งเส้นเย็บ ตัดผ้าเผื่อตะเข็บ
กลิ้งเส้นเย็บ ตัดผ้าเผื่อตะเข็บ
กลิ้งเส้นเย็บ ตัดผ้าเผื่อตะเข็บ

ตัดผ้าเผื่อตะเข็บโดยรอบทุกแพทเทริ์น โดยรอบ 1.5 cm จากนั้นให้นำตัวเสื้อชิ้นหน้า ตัวเสื้อชิ้นหลัง และ แขนเสื้อมากลิ้งเส้นเย็บ โดยพับทบครึ่งกระดาษลอกลายด้านผิดประกบด้านผิด สอดกระดาษลอกลายไประหว่างผ้าทั้งสอง จากนั้นใชที่กลิ้งผ้ากลิ้งขอบแพทเทริ์นโดยรอบ ในส่วนชิ้นหน้า ให้กลิ้งเส้นสาบเสื้อด้วย (แพทเทริ์นส่วนปกคอเสื้อๆไม่ต้องกลิ้ง)

ขั้นตอนการเย็บ

พับทบสาบตามเส้นกดเข้าไป แล้วรีด จากนั้นเย็บขอบสาบด้านในทั้งสองชิ้นห่างจากขอบประมาณ 2 mm.
พับทบสาบตามเส้นกดเข้าไป แล้วรีด จากนั้นเย็บขอบสาบด้านในทั้งสองชิ้นห่างจากขอบประมาณ 2 mm.
พับทบสาบตามเส้นกดเข้าไป แล้วรีด จากนั้นเย็บขอบสาบด้านในทั้งสองชิ้นห่างจากขอบประมาณ 2 mm.

พับทบสาบตามเส้นกดเข้าไป แล้วรีด จากนั้นเย็บขอบสาบด้านในทั้งสองชิ้นห่างจากขอบประมาณ 2 mm.

นำผ้าชิ้นตัวเสื้อชิ้นหน้าและชิ้นหลังมาประกบกัน ด้านถูกประกบด้านุูถูก ไหล่ซ้ายตรงไหล่ซ้าย ไหล่ขวาตรงไหล่ขวา ใช้เข็มหมุดกลัดเส้นเย็บบริเวณไหล่ซ้ายกับไหล่ขวา ของตัวเสื้อชิ้นหน้าและหลังให้ตรงกัน จากนั้นเย็บตามเส้นเย็บบริเวณไหล่ซ้านและขวา จากนั้นตัดตะเข็บให้เหลือ 1 cm แล้วนำไปโพ้งตะเข็บรวมทั้งไหล่ซ้ายและไหล่ขวา แล้วนำมารีดล้มตะเข็บไปทางผ้าชิ้นหลัง
งไหล่ซ้ายและไหล่ขวา แล้วนำมารีดล้มตะเข็บไปทางผ้าชิ้นหลัง
งไหล่ซ้ายและไหล่ขวา แล้วนำมารีดล้มตะเข็บไปทางผ้าชิ้นหลัง

นำผ้าชิ้นตัวเสื้อชิ้นหน้าและชิ้นหลังมาประกบกัน ด้านถูกประกบด้านุูถูก ไหล่ซ้ายตรงไหล่ซ้าย ไหล่ขวาตรงไหล่ขวา ใช้เข็มหมุดกลัดเส้นเย็บบริเวณไหล่ซ้ายกับไหล่ขวา ของตัวเสื้อชิ้นหน้าและหลังให้ตรงกัน จากนั้นเย็บตามเส้นเย็บบริเวณไหล่ซ้านและขวา จากนั้นตัดตะเข็บให้เหลือ 1 cm แล้วนำไปโพ้งตะเข็บรวมทั้งไหล่ซ้ายและไหล่ขวา แล้วนำมารีดล้มตะเข็บไปทางผ้าชิ้นหลัง

ขลิบตะเข็บบริเวณแนวโค้งของผ้าส่วนที่จะต่อกับแขนเสื้อทั้งสองเล็กน้อย

ขลิบตะเข็บบริเวณแนวโค้งของผ้าส่วนที่จะต่อกับแขนเสื้อทั้งสองเล็กน้อย

นำผ้าชิ้นแขนเสื้อมาประกบกับผ้าชิ้นตัวเสื้อ ถูกประกบถูก กลัดเข็มหมุดยึดเส้นแนวเย็บให้ตรงกัน
นำผ้าชิ้นแขนเสื้อมาประกบกับผ้าชิ้นตัวเสื้อ ถูกประกบถูก กลัดเข็มหมุดยึดเส้นแนวเย็บให้ตรงกัน

นำผ้าชิ้นแขนเสื้อมาประกบกับผ้าชิ้นตัวเสื้อ ถูกประกบถูก กลัดเข็มหมุดยึดเส้นแนวเย็บให้ตรงกัน แล้วนำไปเย็บตามแนวเส้นเย็บ

จากนั้นตัดตะเข็บให้เหลือ 1 cm. แล้วนำไปโพ้งเก็บตะเข็บ

จากนั้นตัดตะเข็บให้เหลือ 1 cm. แล้วนำไปโพ้งเก็บตะเข็บ

จากนั้นรีดล้มตะเข็บไปทางชิ้นแขนเสื้อ

จากนั้นรีดล้มตะเข็บไปทางชิ้นแขนเสื้อ

ทำชิ้นปิดยางยืด เริ่มจากแพทเทริ์น โดยวัดยางยืดก่อนโดยวัดรอบแขนที่อยากได้ ได้เท้าไหร่เอาไปคูณ 2 แล้วเผื่ออีกเล้กน้อย ส่วนผ้าครอบยางยืดด็จะมีขนาดความกว้างเท่ากับกวามกว้างยางยืดบวก 3 ส่วนความยาวเท้ากับรอบวงแขนที่อยากได้บวก 3 ค่ะ ตัดผ้ามาสองชิ้น นำไปพับรีดตามแนวยาวเข้าไปหากึ่งกลางตามภาพ
ทำชิ้นปิดยางยืด เริ่มจากแพทเทริ์น โดยวัดยางยืดก่อนโดยวัดรอบแขนที่อยากได้ ได้เท้าไหร่เอาไปคูณ 2 แล้วเผื่ออีกเล้กน้อย ส่วนผ้าครอบยางยืดด็จะมีขนาดความกว้างเท่ากับกวามกว้างยางยืดบวก 3 ส่วนความยาวเท้ากับรอบวงแขนที่อยากได้บวก 3 ค่ะ ตัดผ้ามาสองชิ้น นำไปพับรีดตามแนวยาวเข้าไปหากึ่งกลางตามภาพ

ทำชิ้นปิดยางยืด เริ่มจากแพทเทริ์น โดยวัดยางยืดก่อนโดยวัดรอบแขนที่อยากได้ ได้เท่าไหร่เอาไปหาร 2 แล้วเผื่ออีกเล้กน้อย ส่วนผ้าครอบยางยืดด็จะมีขนาดความกว้างเท่ากับกวามกว้างยางยืดบวก 3 ส่วนความยาวเท้ากับรอบวงแขนที่อยากได้บวก 3 ค่ะ ตัดผ้ามาสองชิ้น นำไปพับรีดตามแนวยาวเข้าไปหากึ่งกลางตามภาพ

วัดจากปลายแขนเสื้อขึ้นไปตามต้องการว่าอยากให้ระบายยาวเท้าไหร่ แล้วนำชิ้นครอบยางยืดไปวางตามตำแหน่งนั้นขนานไปกับปลายแขนเสื้อ เย้บกดขอบตามยาว ทั้งบนและล่างห่างจากขอบประมาณ 2 mm.บยางยืด

วัดจากปลายแขนเสื้อขึ้นไปตามต้องการว่าอยากให้ระบายยาวเท้าไหร่ แล้วนำชิ้นครอบยางยืดไปวางตามตำแหน่งนั้นขนานไปกับปลายแขนเสื้อ เย้บกดขอบตามยาว ทั้งบนและล่างห่างจากขอบประมาณ 2 mm.

ใช้เข็มกลัดกลัดปลายยางยืด แล้วสอดเข้าไปตามช่องครอบยางยืด

ใช้เข็มกลัดกลัดปลายยางยืด แล้วสอดเข้า ตามช่องครอบยางยืด

รูดให้ได้ตามขนาดวงแขนตามที่ต้องการ แล้วเย็บล๊อคหัวท้ายไว้

รูดให้ได้ตามขนาดวงแขนตามที่ต้องการ แล้วเย็บล๊อคหัวท้ายไว้

เย็บส่วนปกคอเสื้อ

นำแพทเทริ์นส่วนปกคอเสื้อไปวางบนผ้าสาลูกาวกลัดเข็มกลัดยึดไว้ จากนั้นตัดผ้ากาวให้เท่ากับแพทเทริ์น
ปกเชิ๊ต

นำแพทเทริ์นส่วนปกคอเสื้อไปวางบนผ้าสาลูกาวกลัดเข็มกลัดยึดไว้ จากนั้นตัดผ้ากาวให้เท่ากับแพทเทริ์น

นำแพทเทริ์นส่วนบนและล่างของปกเชิ๊ตมาอย่างละ 1 ชิ้น รีดผ้ากาวสาลูที่ตัดมารีดลงไปที่ผ้าด้านผิด

นำแพทเทริ์นส่วนบนและล่างของปกเชิ๊ตมาอย่างละ 1 ชิ้น รีดผ้ากาวสาลูที่ตัดมารีดลงไปที่ผ้าด้านผิด

นำแพทเทิ์นส่วนปกที่รีดติดผ้ากาวสาลูแล้ว ตัดตะเข็บด้านส่วนเว้าเข้าออกให้ชิดขอบผ้ากาวสาลู แล้วนำไปประกบกับผ้าส่วนปกอีกชิ้น ที่ไม่ได้รีดติดกับผ้ากาว ตามภาพ

นำแพทเทิ์นส่วนปกที่รีดติดผ้ากาวสาลูแล้ว ตัดตะเข็บด้านส่วนเว้าเข้าออกให้ชิดขอบผ้ากาวสาลู แล้วนำไปประกบกับผ้าส่วนปกอีกชิ้น ที่ไม่ได้รีดติดกับผ้ากาว ตามภาพ

เย็บสวนดานขาง\\

เย็บบริเวณด้านข้างและด้านล่างของปกเสื้อให้ห่างจากขอบผ้ากาวสาลู ประมาณ 1-2 mm.

ตัดตะเข็บในด้านที่เย็บให้เหลือประมาณ 5 mm. และตัดส่วนมุมทิ้งเหลือประมาณ 2 mm.

ตัดตะเข็บในด้านที่เย็บให้เหลือประมาณ 5 mm. และตัดส่วนมุมทิ้งเหลือประมาณ 2 mm. แล้วตัดส่วนฐานปกส่วนนูนให้เหลือประมาณ 5 mm.

กลับเอาปกด้านถูกออกมา แต่งมุมให้เรียบร้อย แล้วรีดให้เรียบ

กลับเอาปกด้านถูกออกมา แต่งมุมให้เรียบร้อย แล้วรีดให้เรียบ

แล้วนำส่วนฐานปก ที่ถูกตัดตะเข็บให้เหลือ 5 mm. ไปทากาวน้ำบางๆ แล้วพับรีดติดขอบผ้ากาว ตามภาพ

แล้วนำส่วนฐานปก ที่ถูกตัดตะเข็บให้เหลือ 5 mm. ไปทากาวน้ำบางๆ แล้วพับรีดติดขอบผ้ากาว ตามภาพ

วางผ้าประกบกันตามภาพ

วางผ้าประกบกันตามภาพ

แล้วเย็บชิดขอบผ้ากาวด้านข้างและด้านต่อกับส่วนปก ให้ห่างจากขอบล่างประมาณ 2 mm.

แล้วเย็บชิดขอบผ้ากาวด้านข้างและด้านต่อกับส่วนปก ให้ห่างจากขอบล่างประมาณ 2 mm. แล้วตัดเอาตะเข็บส่วนเกินออกให้เท่ากับตะเข็บชิ้นรีดผ้ากาว

กลับเอาผ้าด้านถูกออกมา รีดให้เรียบ

กลับเอาผ้าด้านถูกออกมา รีดให้เรียบ

จากนั้น ใช้ปากกาเขียนผ้า หรือชอล์กเขียนผ้า มาร์คตำแหน่งกึ่งกลางของปกไว้
จากนั้น ใช้ปากกาเขียนผ้า หรือชอล์กเขียนผ้า มาร์คตำแหน่งกึ่งกลางของปกไว้ จากนั้นตัดตัเข็บส่วนล่างให้เหลือ 1 cm.

จากนั้น ใช้ปากกาเขียนผ้า หรือชอล์กเขียนผ้า วาดผ้าชิ้นล่างให้เท้ากับขอบฐานปกชิ้นบน จากนั้นตัดตะเข็บส่วนล่างให้เหลือ 1 cm.

นำส่วนตัวเสื้อ มาขลิบบริเวณตะเข็บในส่วนที่จะเย็บต่อกับปกเสื้อ เข้าไปเล็กน้อย

นำส่วนตัวเสื้อ มาขลิบบริเวณตะเข็บในส่วนที่จะเย็บต่อกับปกเสื้อ เข้าไปเล็กน้อย

นำปกเสื้อ มาประกบกับตัวเสื้อ ใช้เข็มหมุดยึดตำแหน่งเส้นเย็บให้ตรงกัน

นำปกเสื้อ มาประกบกับตัวเสื้อ ใช้เข็มหมุดยึดตำแหน่งเส้นเย็บให้ตรงกัน แล้วเย็บตามแนวเย็บ

เสร็จแล้วพับตะเข็บเข้าไปในปะเสื้อ ใช้เข็มหมุดยึดไว้

เสร็จแล้วพับตะเข็บเข้าไปในปะเสื้อ ใช้เข็มหมุดยึดไว้ จากนั้นเย็บกดขอบฐานปกทั้งหมด โดยเริ่มจากกึ่งกลางด้านล่าง ห่างจากขอบประมาณ 2 mm.

เย็บประกอบตัวเสื้อและส่วนชายเสื้อระบาย

ประกบตัวเสื้อชิ้นหน้าแล้วชิ้นหลัง ให้ด้านถูกประกบด้านถูก ใช้เข็มหมุดกลัดแนวเส้นเย็บ ส่วนแขนจนถึงข้างตัวเสื้อไว้ แล้วนำไปเย็บตามเส้นเย็บ

ประกบตัวเสื้อชิ้นหน้าแล้วชิ้นหลัง ให้ด้านถูกประกบด้านถูก ใช้เข็มหมุดกลัดแนวเส้นเย็บ ส่วนแขนจนถึงข้างตัวเสื้อไว้ แล้วนำไปเย็บตามเส้นเย็บ

ตัดตะเข็บให้เหลือ 1cm. แล้วนำไปโพ้งเก็บตะเข็บ
ตัดตะเข็บให้เหลือ 1cm. แล้วนำไปโพ้งเก็บตะเข็บ
รีดล้มตะเข้บ ไปทางตัวเสื้อชิ้นหลัง

ตัดตะเข็บให้เหลือ 1cm. แล้วนำไปโพ้งเก็บตะเข็บ รีดล้มตะเข้บ ไปทางตัวเสื้อชิ้นหลัง

พับเย็บปลายเสื้อ พับครั้งแรกตามรอบเส้นกดเย็บ
พับเย็บปลายเสื้อ พับครั้งแรกตามรอบเส้นกดเย็บ พับทบครั้งที่สองอีกครึ่งหนึ่งแล้วนำไปเย็บ

พับเย็บปลายเสื้อ พับครั้งแรกตามรอบเส้นกดเย็บ พับทบครั้งที่สองอีกครึ่งหนึ่งแล้วนำไปเย็บ

วัดขนาดชายเสื้อรวมทั้งหมด ทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมกันแล้วคูณสอง เผื่อไปอีกเล็กน้อย

วัดขนาดชายเสื้อรวมทั้งหมด ทั้งด้านหน้าและด้านหลังรวมกันแล้วคูณสอง เผื่อไปอีกเล็กน้อย

จากนั้นตัดผ้าทำระบาย ให้ได้ความยาวเท่าที่คำนวณไว้ และความกว้างตามต้องการและเผื่อตะเข็บไปอีกประมาณ 2 cm.

เย็บตะเข็บกว้างประมาณ 4-5 cm ขนานกันไปตามยาว แต่ละเส้นห่างกันประมาณ 1 cm.

เย็บตะเข็บกว้างประมาณ 4-5 cm ขนานกันไปตามยาว แต่ละเส้นห่างกันประมาณ 1 cm. เสร็จแล้วรูดผ้าให้ได้เท่ากับความยาวชายเสื้อ แล้วนำไปประกบกับชายเสื้อ ใช้เข็มหมุดหลัดยึดบริเวณแนวเย็บจากนั้นเย็บตามแนวเย็บ แล้วไปรีดพับเย็บเก็บชายด้านล่างให้เรียบร้อย

ปักรังดุมและเย็บกระดุม

มาร์คจุดปักรังดุม และจุดติดกระดุมให้ตรงกัน จากนั้นจึงนำไปปักรังดุมที่ตัวสาบเสื้อด้านหน้าขวา
มาร์คจุดปักรังดุม และจุดติดกระดุมให้ตรงกัน จากนั้นจึงนำไปปักรังดุมที่ตัวสาบเสื้อด้านหน้าขวา

มาร์คจุดปักรังดุม และจุดติดกระดุมให้ตรงกัน จากนั้นจึงนำไปปักรังดุมที่ตัวสาบเสื้อด้านหน้าขวา

มาร์คจุดปักรังดุม และจุดติดกระดุมให้ตรงกัน จากนั้นจึงนำไปปักรังดุมที่ตัวสาบเสื้อด้านหน้าขวา

เย็บกระดุม

เจาะรังดุม โดยใช้เข็มหมุดกลัดหัวรังดุมไว้ตามภาพ แล้วใช้ที่เลาะผ้าเขาะรังดุม เพียงเท่านี้เสื้อตัวนี้ก็เสร็จแล้วค่ะ

เจาะรังดุม โดยใช้เข็มหมุดกลัดหัวรังดุมไว้ตามภาพ แล้วใช้ที่เลาะผ้าเขาะรังดุม เพียงเท่านี้เสื้อตัวนี้ก็เสร็จแล้วค่ะ

โพสอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับผู้ใช้จักรเย็บผ้าและจักรปักจาก Pinn Shop และทุกท่านที่สนใจ  ขอชวนมาเข้ากลุ่มเฟสบุ้ค *คนรักจักรเย็บผ้า Pinn Shop* สมาชิกหลักแสน สังคมดีๆ อบอุ่น มีความสุข มาแชท ชม แชร์ ไอเดียดีๆมีทุกวันค่ะ

บริษัท อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี จำกัด
Art & Technology Co.,Ltd.

©2021 All Rights Reserved