แชร์บทความนี้

How to : ขั้นตอน การวัดตัว การเขียนแพทเทริ์น และการเย็บ ชุดเอี๊ยม ชุดหมี

ชุดเอี๊ยม

เชื่อว่าไอเทมชุดเอี๊ยมหรือชุดหมี สำหรับทุกคนแล้วต้องมีซักตัวแหละในชีวิต เพราะมันน่ารัก ถ้าทำเองได้หละจะเก๋ไหม ถ้าใครอยากเย็บเองได้ ทำตามขั้นตอนที่อ้อนบอกตามนี้ได้เลยค่ะ รับรองทำได้ชัวร์

การวัดตัว
วัดตัว-02

เริ่มจากการวัดตัวกันก่อนค่ะ ทำตามขั้นตอนตามภาพที่อ้อนวาดประกอบเลยนะคะ

วัดตัว

จากนั้นจะเป็นขั้นตอนวาดแพทเทริ์นพื้นฐานตามภาพค่ะ

1. จุดเริ่มต้นตีฉากออก 2 ทาง

1-2 ความยาวชุด ตีฉากออก

1-3 รอบอก / 4 + 2

1-4 รอบคอ / 6

1-5 รอบคอ / 6

6-7 วัดลงมาตั้งฉาก 4 cm

3-8 รอบอก / 4 + 3

จากจุด 8 ตีเฉียงขึ้นไป หาจุด 7  ได้เท่าไหร่หาร 3 แบ่งเส้น 7-8 เป็นสามส่วน ขีดเส้นใกล้ 8 ตั้งฉากเข้ามาด้านหน้า 5 cm ด้านหลัง 4 cm

1-9 ลึกเอว ได้เส้นเอว

9-10= 20 cm ได้เส้นสะโพก

10-11 รอบสะโพก /4 + 3

12. แบ่งครึ่งจาก 1-4 = เส้นคอหลัง


** ถ้าคำนวณแล้วได้เป็นเศษ ให้ปรับเป็นทศนิยมหลักเดียว ดังตัวอย่าง สมมุติได้ 23.25 เลขข้างหลังไม่เกิน5 ให้ปรับลดเป็น 23.2 หากเกิน 5 ให้ปรับเพิ่มเป็น 23.3

 

เขียนแพทเทริ์น

ขั้นตอนเขียนแพทเทิร์นชุดเอี๊ยม

เมื่อเราสร้างเสร้นโครงหลักของตัวเสร็จแล้ว คราวนี้เราจะเริ่มาวาดแพทเทริ์นเอี๊ยมกันแล้วค่ะ ( ขั้นตอนตามภาพ )

แพทเทริ์นด้านหน้า

1. กำหนดตำแหน่งบนสุดของเอี๊ยม แบบไม่รวมสาย ลากเส้นตั้งฉากยาวตามที่ต้องการ

2. ลากแต่งเส้นต่อลงมาจากเส้นชุดบนสุด ถึงตำแหน่งที่จะแยกระหว่างส่วนบนกับส่วนกางเกง

3. ปรับเส้นตรงลงมา 5 cm

4. วัดจากเส้นความยาวของชุดเข้ามา 10 cm แล้วลากเส้นต่อจากเส้นข้อที่ 3 เข้าไปหาจุดที่วัดเข้ามา

5. ลากเส้นปลายกางเกงจนสุดเส้นกลางตัว เท่ากับความกว้างของขากางเกงที่ต้องการหาร 4

6. ตรงจุดสะโพก ต่อสาบออกมา 4 cm จนถึงส่วนบนสุดของชุด

7. จากเส้นสะโพกวัดลงมาอย่างน้อย 8 1/2 cm จะได้เส้นเป้ากางกาง ตีฉากออกไปเป็นเป้ายื่น เป้าหน้า สะโพกจริงหาร2 หาร5 ได้เท่าไหร่เท่ากับเป้ายื่น ตีโค้งด้วยไม้บรรทัดโค้ง  

 

วัดตัว4

แพทเทริ์นด้านหลัง

1. กำหนดตำแหน่งบนสุดของเอี๊ยม แบบไม่รวมสาย ลากเส้นยาวมาถึงเส้นเอว หรือช่วงต่อระหว่าง ชุดด้านบนกับตัวกางเกง

2. ปรับเส้นตรงลงมา 5 cm

3. วัดจากเส้นความยาวของชุดเข้ามา 11.5 cm แล้วลากเส้นต่อจากเส้นข้อที่ 3 เข้าไปหาจุดที่วัดเข้ามา

4. ลากเส้นปลายกางเกงจนสุดเส้นกลางตัว  เท่ากับความกว้างของขากางเกงที่ต้องการหาร 4

5. จากเส้นสะโพกวัดลงมาอย่างน้อย 9 1/2 cm  จะได้เส้นเป้ากางกาง ตีฉากออกไปเป็นเป้ายื่น  เป้าหน้า สะโพกจริงหาร2 หาร5 ได้เท่าไหน่เท่ากับเป้ายื่น ตีโค้งด้วยไม้บรรทัดโค้ง 

 

แพทเทริ์น

ใช้เข็มหมุดกลัดแพทเทริ์นที่วาดไว้ กับกระดาษเขียนแพทเทริ์นอีกหนึ่งชิ้น แล้วใช้กระดาษลอกลายกลิ้งแพทเทริ์นด้านหน้าและด้านหลัง แยกจากกันค่ะ

แพทเทริ์น

ตัดแยกแพทเทริ์นชิ้นหน้าและชิ้นหลัง ตามเส้นที่กดเลยค่ะ ยกเว้นตรงส่วนปลายขากางเกง ให้เผื่อจะเข็บออกไป 2 cm แล้วพับตรงเส้นปลายขากางเก่งก่อนตัด

สาบเสื้อ

วาดแพทเทริ์นสาบเสื้อด้านข้าง ความกว้างประมาณ 4-5 cm ตั้งแต่ส่วนบน จนถึงช่วงต่อกับกางเกง ทั้งชิ้นหน้าและชิ้นหลังค่ะ (ตามภาพ)

แพทเทริ์น

นำสาบที่วาดบนแพทเทริ์นรวมไปกลิ้งแยกบนกระดาษวาดแพทเทริ์น รวมถึง วาดขนาดแพทเทริ์นกระเป๋าตามต้องการค่ะ เท่านี้ก็เสร็จขึ้นตอนการสร้างแพทเทริ์นแล้วค่ะ

การวางและการวาดแพทเทริ์นลงบนผ้า

pattern on fabric

ต่อมาจะเป็นขึ้นตอนการวางและวาดแพทเทริ์นลงบนผ้าค่ะ หากใครผ้ายับให้จัดการรีดให้เรียบก่อนนะคะ จากนั้นพับผ้าให้เกิดสันทบ เกลี่ยให้เกรนผ้าตรง วางแพทเทริ์นชิ้นหน้าและชิ้นหลังสงไปบนผ้า การวางต้องตรงและขนานไปกับเกรนผ้าค่ะ กลัดเข็มหมุดยึดไว้

เข็มหมุดหัวแบนรูปดอกไม้

เข็มหมุดหัวแบนรูปดอกไม้ ยี่ห้อ Hemline ยาวพิเศษ ยาว 54 มม. จำนวน 60 เล่ม
ตัดผ้า

ตัดผ้าเผื่อตะเข็บโดยรอบ 1.5 cm ยกเว้นส่วนปลายกางเกงซึ่งเผื่อตะเข็บแล้ว ให้ตักเท่าแพทเทริ์นเลยค่ะ ตัดแบบนี้ทั้งสองชิ้นทั้งชิ้นหน้า และชิ้นหลัง

แพทเทริ์นชิ้นกระเป๋า

แพทเทริ์นชิ้นกระเป๋า

วาดแพทเทริ์ขชิ้นสายเอี๊ยมยาวอย่างน้อย 60 cm

วาดแพทเทริ์ขชิ้นสายเอี๊ยม ยาวอย่างน้อย 60 cm ความกว้างตามต้องการ

วาดแพทเทริ์นชิ้นสาบเสื้อ

วาดแพทเทริ์นชิ้นสาบเสื้อ

ตัดผ้าเผื่อตะเข็บสาบเสื้อ 1.5 cm โดยรอบ

ตัดผ้าเผื่อตะเข็บสาบเสื้อ 1.5 cm โดยรอบ

ตัดผ้าเผื่อตะเข็บกระเป๋า ด้านบน 4 cm อีกสามด้านด้านละ 1.5 cm

ตัดผ้าเผื่อตะเข็บกระเป๋า ด้านบน 4 cm อีกสามด้านด้านละ 1.5 cm

ตัดผ้าเผื่อตะเข็บสายเอี๊ยม 1.5 cm โดยรอบ

ตัดผ้าเผื่อตะเข็บสายเอี๊ยม 1.5 cm โดยรอบ

ลอกเส้นแนวเย็บ

พับทบครึ่งกระดาษลอกลาย แล้วสอดกระดาษลอกลายเข้าไประหว่างผ้าชิ้นบนและล่าง แล้วใช้ลูกกลิ้งกลิ้งแนวเย็บ ชิ้นหน้าและชิ้นหลังชุด กลิ้งที่ขอบแพทเทริ์นได้เลย ยกเว้นปลายกางเกงให้กลิ้งตรงเส้นพับเย็บชายกางเกง อย่าลืมกลิ้งเส้นเอว และกลิ้งมาณ์คตำแหน่งเย็บกระเป๋าด้วยค่ะ
ขอบนอกแพทเทริ์น
กลิ้งลอกแนวเย็บ
สาบเสื้อ
ปลายขากางเกง
ปลายขากางเกง

พับทบครึ่งกระดาษลอกลาย แล้วสอดกระดาษลอกลายเข้าไประหว่างผ้าชิ้นบนและล่าง แล้วใช้ลูกกลิ้งกลิ้งแนวเย็บ ชิ้นหน้าและชิ้นหลังชุด กลิ้งที่ขอบแพทเทริ์นได้เลย ยกเว้นปลายกางเกงให้กลิ้งตรงเส้นพับเย็บชายกางเกง อย่าลืมกลิ้งเส้นเอว เส้นสาบเสื้อ และกลิ้งมาร์คตำแหน่งเย็บกระเป๋าด้วยค่ะ

กดรอยสายเอี๊ยม

กดรอยสายเอี๊ยม ทำสองชุด ชุดแรกให้กดรอย ส่วนชุดที่สองไม่ต้องกดรอย แต่ให้ตัดให้มีขนาดเท่าชุดแรกค่ะ

วางแพทเทริ์นสาบเสื้อ และสายเอี๊ยมลงบนผ้ากาวที่ทบครึ่ง (ผ้ากาวด้านผิดประกบด้านผิด)

วางแพทเทริ์นสาบเสื้อ และสายเอี๊ยมลงบนผ้ากาวที่ทบครึ่ง ผ้ากาวควรเลือกที่เป็นสีใก้เคียงกับผ้าชิ้นโชว์ แต่ที่เห็นในภาพอ้อนจะใช้สีตัดกันหน่อย เพื่อให้ดูวิธีทำได้ชัดเจนขึ้นค่ะ (ผ้ากาวด้านผิดประกบด้านผิด)

แพทเทิร์น

จากนั้นให้ตัดผ้ากาวให้เท่ากับผ้าชิ้นโชว์เลย

คว่ำผ้ากาวด้านกาวลงประกบกับผ้าชิ้นสาบด้านผิด ใช้ความร้อนเตารีดปานกลาง กดรีดเบาๆ ไม่ควรถูค่ะ
รีดผ้ากาวลงบนผ้าชิ้นสาบเสื้อ
สายเอี๊ยม

นำผ้าชิ้นโชว์สาบเสื้อ และชิ้นสายเอี๊ยม มารีดติดกับผ้ากาว โดยที่ประกบผ้ากาวด้านกาวกับผ้าชิ้นโชซ์ด้านผิด ใช้ความร้อนปานกลางในการรีด และตอนรีดไม่ควรถู เป็นเพียงแค่การรีดกดค่ะ (รีดทุกชิ้นติดกัน ยกเว้นสายเอี๊ยม ให้รีดแค่คู่เดียวค่ะ อีกคู่ไม่ต้องรีด )

กดรอยเย็บสาบเสื้อ
นำสาบเสื้อไปกดรอยเย็บ ตามภาพค่ะ

นำสาบเสื้อไปกดรอยเย็บ ตามภาพค่ะ

ตัดตะเข็บด้านสาบที่จะไปอยู่ด้านในออก
ตัดตะเข็บของสาบเสื้อที่จะไปอยู่ด้านในออก

ตัดตะเข็บของสาบเสื้อที่จะไปอยู่ด้านในออก ( ตามภาพค่ะ )

สร้างแพทเทริ์นสาบกระดุม

วาดแพทเทริ์นสาบกระดุมด้านขวา โดยวัดจากส่วนสาบกระดุมชิ้นโชว์ วาดเป็นสี่เหลี่ยมความกว้าง 5 cm ความยาวเท่ากับสาบบนตัวเสื้อ จากนั้นพับทบครึ่งกระดาษกาว วางแพทเทริ์นลงไปใช้เข็มหมุดกลัดยึดไว้จากนั้นตัดผ้ากาวให้เท่ากับแพทเทริ์นเลยค่ะ ก็จะได้กระดาษกาวเท่าแพทเทริ์นจำนวน 2 ชิ้นด้วยกัน

รีดผ้ากาวติดสาบเสื้อ

นำผ้ากาวชิ้นแรก ไปรีดติดกับสาบเสื้อด้านผิดบนผ้าชิ้นโชว์ ( ตามภาพ)

นำแพทเทริ์นสาบเสื้อ ไปวางลงบนผ้าอีกชิ้น แล้วตัผ้าเท่าแพทเทริ์น จำนวน 1 ชิ้น

นำแพทเทริ์นสาบเสื้อ ไปวางลงบนผ้าอีกชิ้น แล้วผ้าเท่าแพทเทริ์น จำนวน 1 ชิ้น

จากนั้นนำผ้ากาวที่เหลืออีก1ชิ้น ไปรีดติดด้านผิด ของผ้าชิ้นสาบที่ตัดเท่าแพทเทริ์นเมื่อสักครู่

จากนั้นนำผ้ากาวที่เหลืออีก1ชิ้น ไปรีดติดด้านผิด ของผ้าชิ้นสาบที่ตัดเท่าแพทเทริ์นเมื่อสักครู่

ขั้นตอนการเย็บ

เย็บชิ้นตัว

นำผ้าส่วนชิ้นตัวทั้งชิ้นซ้ายหน้า ชิ้นซ้ายหลัง ชิ้นขวาหน้า และชิ้นขวาหลัง ไปโพ้งริมช่วงปลายกางเกงถึงเป้า และช่วงปลายกลางเกงจนถึงช่วงต่อระหว่างกางเกงแลตัวเอี้๊ยมส่วนบน (โพ้งแยก ทั้ง 4 ชิ้น ส่วนด้านที่เป็นช่วงต่อกับส่วนตัวด้านบนให้โพ้งเลยขึ้นไปประมาณ 10 cm.) แล้วนำมาประกบกันตัวหน้าซ้ายประกบหลังซ้าย หน้าขวาประกบหลังขวา ( ผ้าด้านถูกประกบด้านถูก ) จากนั้นเย็บตามรอยกดในช่วงขา ฝั่งหนึ่งเย็บไปจนถึงเป้า อีกฝั่งเย็บไปจนถึงส่วนแยกขากางเกง กับส่วนชุดด้านบน

เป้ากางเกง

ในส่วนตะเข็บตรงเป้ากางเกง ให้เย็บย้อนกลับมาประมาณ 1 คืบ เพื่อความแข็งแรงของเป้ากางเกงค่ะ

รีดแบตะเข็บ

พอเย็บเสร็จ ให้นำไปรีดแบตะเข็บ

เอี๊ยม

นำส่วนสาบและโค้งไปตามเป้าจนถึงส่วนหลัง ไปโพ้งขอบกลับผ้าของขาซ้ายด้านถูกออกมา จากนั้นใส่ขาซ้ายเข้าไปในขากางเกงขวา  กลัดเข็มหมุด ให้ใส่วนตำแหน่งสาบเสื้อและส่วนหลังต่งกันตามภาพ ( โดยล๊อคจุดที่เป้า ด้านบนสุดของสาบเสื้อ และส่วนด้านบนของชิ้นหลังตรงกัน ก่อนที่จะกลัดจุดเส้นเย็บให้ตรงกัน)แล้วเย็บไปตามแนวเย็บเลยค่ะ

เอี๊ยม

เมื่อกางออกจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ

รีดพับสาบเสื้อ

รีดพับสาบเสื้อเข้าหาด้านผิด

รีดแบบตะเข็บในส่วนที่เราเย็บเมื่อสักครู่แบบแบตะเข็บ

รีดแบบตะเข็บในส่วนที่เราเย็บเมื่อสักครู่แบบแบตะเข็บ

นำซับในสาบเสื้อ ไปประกบกับสาบเสื้อชิ้นโชว์ ด้านถูกประกบด้านถูก
นำซับในสาบเสื้อ ไปประกบกับสาบเสื้อชิ้นโชว์ ด้านถูกประกบด้านถูก

นำซับในสาบเสื้อ ไปประกบกับสาบเสื้อชิ้นโชว์ ด้านถูกประกบด้านถูก เย็บตามแนวโค้งของสาบเสื้อ ตะเข็บ 1 cm จากนั้นตัดมุมโค้งของชิ้นซับใน ให้เท่าชิ้นโชว์

นำซับในสาบเสื้อ ไปประกบกับสาบเสื้อชิ้นโชว์ ด้านถูกประกบด้านถูก

จากนั้นตัดมุมโค้งของชิ้นซับในให้เท่าชิ้นโชว์

นำส่วนขอบอีกด้านของซับในสาบไปโพ้ง แล้วพลิกกลับเอาด้านถูกออกมา นำไปรีดให้เรียบร้อย

นำส่วนขอบอีกด้านของซับในสาบไปโพ้ง แล้วพลิกกลับเอาด้านถูกออกมา นำไปรีดให้เรียบร้อย

จากนั้นเย็บกดสาบเสื้อทั้งสองด้านตรงบริเวณส่วนกลางตะเข็บโพ้งทั้งสองด้าน

จากนั้นเย็บกดสาบเสื้อทั้งสองด้านตรงบริเวณส่วนกลางตะเข็บโพ้งทั้งสองด้าน

สายเอี๊ยม

ต่อไปทำส่วนสายเอี๋ยมค่ะ นำชิ้นรีดป้ากาว ประกบกับชิ้นที่ไม่ได้รีดผ้ากาว ด้านถูกประกบด้านถูก ตามภาพค่ะ

นำไปเย็บทั้งสามด้านตามภาพ

นำไปเย็บทั้งสามด้านตามภาพ

กลับเอาด้านถูกออกมา

กลับเอาด้านถูกออกมา

แต่งมุมให้สวยงาม

แต่งมุมให้สวยงาม

แล้วนำไปรีด

แล้วนำไปรีด จากนั้นเย็บกดขอบทั้งสามด้าน

นำสาย ไปวางตามตำแหน่งด้านหลังเอี๊ยมตามภาพ สายด้านรีดผ้ากาว ประกบผ้าด้านถูกชิ้นตัวเอี๊ยม

นำสาย ไปวางตามตำแหน่งด้านหลังเอี๊ยมตามภาพ สายด้านรีดผ้ากาว ประกบผ้าด้านถูกชิ้นตัวเอี๊ยม

เนายึดก่อนเย็บ เพราะส่วนนี้จะเคลื่อนได้ง่าย

เนายึดก่อนเย็บ เพราะส่วนนี้จะเคลื่อนได้ง่าย

ต่อไปจะเป็นขั้นตอน การทำสาบตัวเอี๊ยมด้านบน ให้นำสาบเสื้อที่รีดกับผ้ากาวแล้ว มาเย็บส่วนต่อระหว่างชิ้นหน้าและชิ้นหลังต่อกัน ตามภาพค่ะ

ต่อไปจะเป็นขั้นตอน การทำสาบตัวเอี๊ยมด้านบน ให้นำสาบเสื้อที่รีดกับผ้ากาวแล้ว มาเย็บส่วนต่อระหว่างชิ้นหน้าและชิ้นหลังต่อกัน ตามภาพค่ะ

รีดแบตะเข็บสาบ ทั้งสองคู่

รีดแบตะเข็บสาบ ทั้งสองคู่

ตัดส่วนที่เกินออกมาของตะเข็บออก

ตัดส่วนที่เกินออกมาของตะเข็บออก

นำชิ้นสาบตัวเอี๊ยมส่วนบน ไปประกบกับตัวเอี๊ยมส่วนบน ดังภาพ ด้านถูกประกบด้านถูก กลัดเข็มกลัดยึดให้แนวเส้นเย็บตรงกันทุกจุด โดดยเริ่มกลัดบริเวณมุมให้ตรงกันก่อน

นำชิ้นสาบตัวเอี๊ยมส่วนบน ไปประกบกับตัวเอี๊ยมส่วนบน ดังภาพ ด้านถูกประกบด้านถูก กลัดเข็มกลัดยึดให้แนวเส้นเย็บตรงกันทุกจุด โดดยเริ่มกลัดบริเวณมุมให้ตรงกันก่อน

อ้อมไปที่อ้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะ ใช้เข็มหมุดกลัดบริเวณมุมจุดต่างๆให้ตรงกันก่อน แล้วจึงกลัดแนวเส้นเย็บบริเวณที่เหลทอให้ตรงกัน

อ้อมไปที่อ้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะ ใช้เข็มหมุดกลัดบริเวณมุมจุดต่างๆให้ตรงกันก่อน แล้วจึงกลัดแนวเส้นเย็บบริเวณที่เหลทอให้ตรงกัน

เย็บตามแนวเย็บ

เย็บตามแนวเย็บ

ขลิบตะเข็บบริเวณมุมโค้งและมุมที่เว้าเข้าไป

ขลิบตะเข็บบริเวณมุมโค้งและมุมที่เว้าเข้าไป

กลับเอาด้านถูกออกมา แล้วรีดให้เรียบร้อย

กลับเอาด้านถูกออกมา แล้วรีดให้เรียบร้อย

ตัดส่วนปลายสาบที่เหลือ ให้เหลือประมาณ1.5 cm พับเข้าไปด้านในตามภาพ

ตัดส่วนปลายสาบที่เหลือ ให้เหลือประมาณ1.5 cm พับเข้าไปด้านในตามภาพ จากนั้นเย็บกดขอบทั้งหมดของสาบที่เย็บไป ห่างจากขอบประมาณ 2 mm.

พับเย็บขากางเกง เข้าไปตามรอยเส้นกดก่อนแล้วจึงพับทบครึ่งอีกครึ้ง แล้วรีดให้ผ้าอยู่ตัว ก่อนนำไปเย็บอีกครั้ง

พับเย็บขากางเกง เข้าไปตามรอยเส้นกดก่อนแล้วจึงพับทบครึ่งอีกครึ้ง แล้วรีดให้ผ้าอยู่ตัว ก่อนนำไปเย็บ

มาถึงเย็บส่วนกระเป๋าค่ะ นำผ้าชิ้นกระเป๋าไปพับทบตามเส้นกลิ้งผ้า ตามภาพ
มาถึงเย็บส่วนกระเป๋าค่ะ นำผ้าชิ้นกระเป๋าไปพับทบตามเส้นกลิ้งผ้า ตามภาพ

มาถึงเย็บส่วนกระเป๋าค่ะ นำผ้าชิ้นกระเป๋าไปพับทบส่วนบนตามเส้นกลิ้งผ้า ตามภาพ แล้วเย็บห่างจากขอบล่างที่พับประมาณ 2 mm.

จากนั้นพับทบอีกสามด้าน ตามรอยเส้นที่กลิ้งไว้

จากนั้นพับทบอีกสามด้าน ตามรอยเส้นที่กลิ้งไว้

นำชิ้นกระเป๋าไปวางบนตำแหน่งที่มาร์คไว้ ใช้เข็มกลัดยึดไว้ แล้วเย็บทั้งสามด้านติดกับตัวชุดได้เลยค่ะ
เย็บกระเป๋าติดตัวเอี๊ยม

นำชิ้นกระเป๋าไปวางบนตำแหน่งที่มาร์คไว้ ใช้เข็มกลัดยึดไว้ แล้วเย็บทั้งสามด้านติดกับตัวชุดได้เลยค่ะ

จากนั้นทำการมาร์คจุดทำรังดุมที่ด้านขวาของเสื้อ และมาร์คจุดเย็บกระดุมไว้ทางด้านซ้ายของตัวเอี๊ยมค่ะ จากนั้นจัดการเย็บหรือปักรังดุมก็ได้ค่ะ ในภาพอ้อนทำรังดุมด้วยจักรปักค่ะ หากใครมีจักรเย็บก็ใช้จักรเย็บทำรังดุม เพียงใช้ตีนผีทำรังดุมค่ะ ส่วนเมื่อจะเย็บกระดุมกระเปลี่ยนเป็นตีนผีติดกระดุม

จากนั้นทำการมาร์คจุดทำรังดุมที่ด้านขวาของเสื้อ และมาร์คจุดเย็บกระดุมไว้ทางด้านซ้ายของตัวเอี๊ยมค่ะ จากนั้นจัดการเย็บหรือปักรังดุมก็ได้ค่ะ ในภาพอ้อนทำรังดุมด้วยจักรปักค่ะ หากใครมีจักรเย็บก็ใช้จักรเย็บทำรังดุม เพียงใช้ตีนผีทำรังดุมค่ะ ส่วนเมื่อจะเย็บกระดุมกระเปลี่ยนเป็นตีนผีติดกระดุม

ขั้นตอนปักตกแต่ง

ปักตกแต่ง
ปักตกแต่ง

หากมีจักรปัก สามารถนำมาปักตกแต่งได้ค่ะ

ขั้นตอน ตอกกระดุมตอก และใส่ที่ปรับสายเอี๊ยม

ตอกกระดุมตอก และใส่ที่ปรับสายเอี๊ยม
ตอกกระดุมตอก และใส่ที่ปรับสายเอี๊ยม
ตอกกระดุมตอก และใส่ที่ปรับสายเอี๊ยม

ตอกกระดุมตอก และใส่ที่ปรับสายเอี๊ยม เป็นอันเสร็จขั้นตอนแล้วค่ะ

เอี๊ยม
โพสอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับผู้ใช้จักรเย็บผ้าและจักรปักจาก Pinn Shop และทุกท่านที่สนใจ  ขอชวนมาเข้ากลุ่มเฟสบุ้ค *คนรักจักรเย็บผ้า Pinn Shop* สมาชิกหลักแสน สังคมดีๆ อบอุ่น มีความสุข มาแชท ชม แชร์ ไอเดียดีๆมีทุกวันค่ะ

บริษัท อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี จำกัด
Art & Technology Co.,Ltd.

©2021 All Rights Reserved