แชร์บทความนี้

การวาดแพทเทริ์น โดยไม่ต้องวัดขอบตะเข็บ

วาดแพทเทริ์น

การวาดแพทเทริ์น โดยไม่ต้องวัดขอบตะเข็บ

การวาดแพทเทริ์น เผื่อตะเข็บโดยปกติ

การวาดแพทเทริ์นก่อนที่จะเย็บ ปกติเมื่อเจอแพทเทริ์นที่ไม่ได้เผื่อตะเข็บมา ในการเย็บจำเป็นที่จะต้องสร้างตะเข็บตามขนาดที่แบบระบุขึ้นมาด้วย เช่น ตะเข็บ 0.5 cm , ตะเข็บ 0.7 cm หรือ ตะเข็บ 1 cm ตามแบบเย็บจะระบุมา  แต่บางครั้งการวัดระยัห่างจากขอบผ้าอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก จากปกติเราจะทำแบบนี้ค่ะ คือวัดจากขอบแพทเทริ์นที่ไม่ได้เผื่อตะเข็บมาโดยรอบ แล้วจึงวาดต่อจุด จึงจะได้ตะเข็บมา แต่วันนี้อ้อนะจมาบอกเทคนิคการสร้างตะเข็บ ที่ไม่ต้องวัดขอบตุเข็บทุกด้านค่ะ ง่าย เร็ว และสะดวกกว่ามากๆ

ตัวอย่างเช่น เมื่อเราต้องการวาดแพทเทริ์นที่ไม่ได้เผื่อตะเข็บมาให้ เช่นเขียนว่า ให้เราเผื่อตะเข็บออกไปอีก 1 cm ให้เราเตรียมวงเวียนที่ด้านหนึ่งของขาเป็นเหล็ก และอีกด้านหนึ่งเป็นด้านสอมา จากนั้นนำไปวัดขนาดกับไม้บรรทัด กางขาของวงเวียนออก ให้เท่ากับขนาดของตะเข็บที่เราต้องการ คือ 1 cm

ตัวอย่างเช่น เมื่อเราต้องการวาดแพทเทริ์นที่ไม่ได้เผื่อตะเข็บมาให้ เช่นเขียนว่า ให้เราเผื่อตะเข็บออกไปอีก 1 cm ให้เราเตรียมวงเวียนที่ด้านหนึ่งของขาเป็นเหล็ก และอีกด้านหนึ่งเป็นดินสอมา จากนั้นนำไปวัดขนาดกับไม้บรรทัด กางขาของวงเวียนออก ให้เท่ากับขนาดของตะเข็บที่เราต้องการ คือ 1 cm

จากนั้นนำแพทเทริ์นที่ยังไม่ได้เผื่อตะเข็บ มาวางบนกระดาษ ให้มือด้านหนึ่งกดกระดาษแพทเทริ์นไว้ไม่ให้เคลื่อน จากนั้นนำวงเวียนที่กางขา 1 cm มาวางตรงขอบแพทเทริ์นให้ด้านที่เป็นเหล็กอยู่ชิดขอบแพทเทริ์น แล้วให้ด้านดินสออยู่ขนานกับขาที่เป็นเหล็กแหลม จากนั้นลากลงเวียนไปตามขอบของแพทเทริ์นโดยรอบ โดยที่ด้านดินสอก็ยังขนานคู่กันไปจนสุดแพทเทริ์น

จากนั้นนำแพทเทริ์นที่ยังไม่ได้เผื่อตะเข็บ มาวางบนกระดาษ ให้มือด้านหนึ่งกดกระดาษแพทเทริ์นไว้ไม่ให้เคลื่อน จากนั้นนำวงเวียนที่กางขา 1 cm มาวางตรงขอบแพทเทริ์น ให้ด้านที่เป็นเหล็กอยู่ชิดขอบแพทเทริ์น แล้วให้ด้านดินสออยู่ขนานกับขาที่เป็นเหล็กแหลม จากนั้นลากลงเวียนด้านเหล็ก ไปตามขอบของแพทเทริ์นโดยรอบ โดยที่ด้านดินสอก็ยังขนานคู่กันไปจนสุดแพทเทริ์น 

เพียงเท่านี้ ก็จะได้ตะเข็บ 1 cm โดยรอบแล้วค่ะ และวิธีนี้สามารถใช้ได้กับการเผื่อตะเข็บทุกขนาดเลยค่ะ ลองนำไปทำดูนะคะ

เพียงเท่านี้ ก็จะได้ตะเข็บ 1 cm โดยรอบแล้วค่ะ แล้วจึงนำแพทเทริ์นที่เผื่อตะเข็บแล้วนี้ ไปวาดลงบนผ้าอีกทีด้วยปากกาแบบลบออกได้ด้วยน้ำค่ะ และวิธีนี้สามารถใช้ได้กับการเผื่อตะเข็บทุกขนาดเลยค่ะ ลองนำไปทำดูนะคะ

-AutoSewing by Aon-

www.facebook.com/AutoSewingbyAon

โพสอื่นๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับผู้ใช้จักรเย็บผ้าและจักรปักจาก Pinn Shop และทุกท่านที่สนใจ  ขอชวนมาเข้ากลุ่มเฟสบุ้ค *คนรักจักรเย็บผ้า Pinn Shop* สมาชิกหลักแสน สังคมดีๆ อบอุ่น มีความสุข มาแชท ชม แชร์ ไอเดียดีๆมีทุกวันค่ะ

บริษัท อาร์ตแอนด์เทคโนโลยี จำกัด
Art & Technology Co.,Ltd.

©2021 All Rights Reserved